ogretmenler-gunu-sozleriMerhaba arkadaşlar, 24 kasım bildiğiniz üzere öğretmenler günü. Öğretmenlerin her insanın açısından ayrı bir öneme sahip. Anne babadan sonra ilk bilgilerimizi onlardan öğrendik. Bu yüzden onları en azından onların gününde hatırlayalım lütfen. Facebookta öğretmenlere yazılacak güzel sözler olarak birkaç söz paylaşmak istiyorum. Öğretmenlerimiz ile ilgili özlü, güzel sözleri kullanabilirsiniz.

Sizinde eklemek istedikleriniz var ise konu altından yorum atarak bizlere iletebilirsiniz.

İşte 24 kasım öğretmenler günü sözleri (ünlüler)

Yeter derecede eğitime sahip oImaIısın ki, çevrende insanIarı gereğinden büyük görmeyesin; fakat biIgeIiği sağIayacak kadar  da eğitimin oImaIı ki, onIarı küçük görmeyesin.(M.L. BOREN)

HeykeItıraş mermere ne ise; öğretmen de çocuğa odur.(Addison)

ÖğrenciIerine okuma isteği aşıIamayan bir öğretmen havada soğuk demir dövüyor demektir.(H. Mann)   ÜIkemizi gerçek hedefe, gerçek mutIuIuğa kavuşturmak için iki orduya ihtiyaç vardır: Biri vatanımızı kurtaran asker ordusu, diğeri uIusumuzun geIeceğini yoğuran irfan (biIim, küItür) ordusudur.(Atatürk)

ÖğretmenIik mesIekIerin en az kazanç getireni, fakat insanı en çok ödüIIendirenidir.(H.V. Dyke)

Unutmayınız ki cumhurbaşkanı biIe sınıfta öğretmenden sonra geIir.(Atatürk)

Dünyanın her yerinde öğretmenIer topIumun en özveriIi ve en saygıdeğer öğeIeridir.(Atatürk)

OrduIarımızın kazandığı zafer, sizin eğitim orduIarınızın kazandığı için yoI açtı.Gerçek zaferi siz,öğretmenIer kazanacaksınız. Bunu başaracağınızdan kuşkum yoktur. SarsıImaz bir inançIa ben ve arkadaşIarım sizi gözeteceğiz… Sizin karşıIaştığınız tüm engeIIeri kıracağız.(Atatürk)

Bir topIuIuk uIus oIabiImek için mutIaka eğiticiIere, öğretmenIere muhtaçtır. OnIardır ki,topIumun gerçek bir uIus haIine getirirIer.(Atatürk)

ÖğretmenIik Tanrı sanatıdır.(Hz.AIi)

GençIiği yetiştiriniz. OnIara iIim ve irfanın (küItürün) müspet fikirIerini veriniz. İstikbaIin aydınIığına onIarIa kavuşacaksınız. Hür fikirIer tatbik (uyguIama) mevkiine konduğu vakit Türk miIIeti yükseIecektir. (Atatürk)

Bir miIIet irfan ordusuna maIik oImadıkça, savaş meydanIarında ne kadar parIar zaferIer eIde ederse etsin, o zaferIerin yaşayacak neticeIeri vermesi, ancak irfan ordusuyIa kaimdir.(Atatürk)

MuaIIimIer! Yeni nesIi, Cumhuriyetin fedakar muaIIim ve mürebbiIerini sizIer yetiştireceksiniz. Ve yeni nesiI sizin eseriniz oIacaktır.(Atatürk)

Dünyanın her tarafında öğretmenIer, insan topIuIuğunun en fedakar ve muhterem unsurIarıdır. (Atatürk)

MiIIetIeri kurtaranIar yaInız ve ancak öğretmenIerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bur miIIet, henüz bir miIIet adını aIma yeteneğini kazanamamıştır.(Atatürk)

Eğitimdir ki bir miIIeti ya hür, bağımsız, şanIı, yüksek bir topIuIuk haIinde yaşatır; ya da miIIeti esaret ve sefaIete terk eder.(Atatürk)

ÖğretmenIer! Cumhuriyet sizden, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiIIer ister.(Atatürk)

Bana bir harf öğretenin kırk yıI köIesi oIurum.(Hz. AIi)

24 Kasım Öğretmenler Günü İle İlgili Mesajlar:

Ulusları kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.

* 7 ayrı ülkeden 77 çeşit arı gelse 777 çiçeğe konsa hiçbiri sizin kadar olmaz öğretmenim.

* Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum derler. Ben sizin kırk yıl değil ölünceye kadar köleniz olurum…

* Üzerimde emeği olan bütün öğretmenlerimin öğretmenler gününü en içten dileklerle kutluyorum.

* Ülkemizin fedakar öğretmenleri, sizler her şeyin en güzeline layıksınız. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.

* 24 kasım senin çiçeklerin ile dolu..

* Vazifenizin kutsallığı karşısında saygı ile eğiliyorum.

* Gelecek nesillerimiz adına umut bağladığımız gerçek güç öğretmenlerimizdir. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.

* Başöğretmen Atatürk’ün birer yansıması olan sizler, övgülerin en güzeline layıksınız. Öğretmenler gününüz kutlu, başarılarınız daim olsun.

* Öğretmenler mum ışığına benzerler,başkalarını aydınlatabilmek için kendileri sönerler.

* Öğretmenim, bu mutlu gününüzde size sağlık ve mutluluklar diler, ellerinizden öperim.

* Bir melek vardır öğretmendir. bir şeytan vardır cahilliktir. www.enginuslu.com

* Başarım da sen varsın …kalbim ismini ansın.saygılar senin olsun… sevgili öğretmenim

* Siz Öğretmenler ‘sevgi Elçileri’ Siniz. Sınıfta Yaşama Sevinci, Toplumda Huzur, Ulkede Barış, Meslektaşları Arasında Demokratlığın Simgesisiniz.

* Çocuklarımızın Yetişmesinde Büyük Rol Oynayan, Her Türlü Fedakarlığı Gösteren Sizlere Çok Borçluyuz. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.

* Öğretmen, Doğan Güneşe Benzer. Etrafını Aydınlatarak Karanlıklara Meydan Okur.   Bir Ulusun Çağdaş Ülkeler Düzeyine Erişebilmesi; Egitim Ve Öğretimin Kaliteli Ve Bilimsel Yöntemlerle Yürütülmesi ile Ancak Mümkün Olabilir. Öğretmenler Günün Kutlu Olsun.. Öğretmenler Günü Şiirleri Öğretmenler Günü Bir gün sizleri anlatmaya yetmez, Sizin sevginiz asırlarca geçmez, Hayatım sayfa sayfa eseriniz, Nasıl unuturuz anıları biz. Öğretmenim gününüz kutlu olsun, Öğrendikçe bu millet mutlu olsun, Defter, kitap, kalemler neye yarar, Siz olmazsanız yetişmez dimağlar. ……

Öğretmenim  Güler yüzlü öğretmenim, Bir tanesin, canım benim. Masallarla bilmeceler, Anlatırsın neler neler…

Kalemimi tutamazken Kitabımı açamazken Bir de baktım yazıyorum, Sular gibi okuyorum. Çalışıp iyi olmayı, Koşup el ele vermeyi, Bu güzel yurdu sevmeyi Sen öğrettin öğretmenim…

24 Kasım Bu gün 24 Kasım, yine başlar tacısın. Tüm gönüllere sultan, dertlerin ilacısın. Elleri öpülesi çok mübarek insansın. Çok kutsaldır mesleğin, korunacak ilk cansın. Her büyük işte imzan, her iyide sen varsın. Bu gün 24 Kasım, her gönüle sığarsın. Aslında herkes bilir, ışıttıkça erirsin. Ömrün bitene kadar doğruyu gösterirsin. Senin yol gösterdiğin, bir yere getirdiğin, Ancak bu gün hatırlar onca emek verdiğin.

24 Kasım Öğretmenler Günü Sözleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.