sesimi-nasil-güzellestirebilirimİnsanlarla olan sosyal, iş ve diğer bütün ilişkilerimizde güzel ve diksiyonu iyi bir sese ihtiyaç duyarız.Bu ikna etme sanatının da en önemli faktörlerinden biridir.Özellikle ikna konusunda kendini geliştirmeye çalışan pazarlamacılar da bunu iyi kullanılır.

Fakat sesimizin çok ince, kalın ve ya kulağa hoş gelmediğiniz düşünüyorsak ne yapabiliriz?

Şarkı söylerken sesiniz mi bozuluyor , birde bizim yöntemlerimizi deneyin.

Sesi güzelleştirirken Yapabileceğiniz yöntemler;

1-      Doğru besinler

2-      Diksiyon eğzersizleri

Öncelikle Prof.Dr.Ahmet Maranki ‘nin ses kısıklığını gideren ve sesi güzelleştiren çayını paylaşmak istiyorum.

Gerekli malzemeler;

1-Zencefil

2 – Narçiçeği

3-      Hibuskus

4-      Adaçayı

 

Yapılışı: Bütün bitkileri birbirleriyle karıştırarak cam kavanozun içine atın.Kavanozun içindeki karışımdan bir miktar alıp 1 fincan kaynar suyun içine demlendirin ve yudum yudum için.

 

İkinci olarak ise yapabileceğimiz eğzersizlere değinelim.

Türkçe ‘de günlük ve hızlı konuşma gereği birçok harfi atlarız ya da yutarız.Bu nedenle 3 harflik bu eğzersizleri sesli olarak çıkartmak faydalı olacaktır.Aynı şekilde tekerlemeleri sık sık çalışmak da yuttuğunuz harflerin yavaş yavaş ortaya çıkmasını sağlar.

Örneğin HAH, HEH  ‘i okuyun.Bunu diyaframdan gelen bir nefesle derinden okuyun.Dudaklarınızda titreşim belli olsun.Aşağıdaki örnekleri de yapın.

Yorulduğunuzda hemen bırakmayın, devam edin.Bunu kas yapmaya benzetebilirsiniz.Yorulduğunuzda hemen bırakırsanız etkisini göremezsiniz.

 

 

Be Ba Bo Bu Bö Bü Bı
Bib Beb Bab Bob Bub Böb Büb Bıb
Bic Bec Bac Boc Buc Böc Büc Bıc
Biç Beç Baç Boç Buç Böç Büç Bıç
Bid Bed Bad Bod Bud Böd Büd Bıd
Bif Bef Baf Bof Buf Böf Büf Bıf
Big Beg Bag Bog Bug Bög Büg Bıg
Bih Beh Bah Boh Buh Böh Büh Bıh
Bik Bek Bak Bok Buk Bök Bük Bık
Bil Bel Bal Bol Bul Böl Bül Bıl

 

Di De Da Do Du Dö Dü Dı
Dib Deb Dab Dob Dub Döb Düb Dıb
Dic Dec Dac Doc Duc Döc Düc Dıc
Diç Deç Daç Doç Duç Döç Düç Dıç
Did Ded Dad Dod Dud Död Düd Dıd
Dif Def Daf Dof Duf Döf Düf Dıf
Dig Deg Dag Dog Dug Dög Düg Dıg

 

 

Fi Fe Fa Fo Fu Fö Fü Fı
Fib Feb Fab Fob Fub Föb Füb Fıb
Fic Fec Fac Foc Fuc Föc Füc Fıc
Fiç Feç Faç Foç Fuç Föç Füç Fıç
Fid Fed Fad Fod Fud Föd Füd Fıd
Fif Fef Faf Fof Fuf Föf Füf Fıf
Fig Feg Fag Fog Fug Fög Füg Fıg
Fih Feh Fah Foh Fuh Föh Füh Fıh
Fik Fek Fak Fok Fuk Fök Fük Fık

 

Hi He Ha Ho Hu Hö Hü Hı
Hib Heb Hab Hob Hub Höb Hüb Hıb
Hic Hec Hac Hoc Huc Höc Hüc Hıc
Hiç Heç Haç Hoç Huç Höç Hüç Hıç
Hid Hed Had Hod Hud Höd Hüd Hıd
Hif Hef Haf Hof Huf Höf Hüf Hıf
Hig Heg Hag Hog Hug Hög Hüg Hıg

 

 

Jis Jes Jas Jos Jus Jös Jüs Jıs
Jiş Jeş Jaş Joş Juş Jöş Jüş Jış
Jit Jet Jat Jot Jut Jöt Jüt Jıt
Jiv Jev Jav Jov Juv Jöv Jüv Jıv
Jiy Jey Jay Joy Juy Jöy Jüy Jıy
Jiz Jez Jaz Joz Juz Jöz Jüz Jız

Son olarak sesi güzelleştirmek için hazırlanmış olan bir videoyu sizlerle paylaşmak istiyorum.

 Ses güzelleştirme yolları

 

Ses Güzelleştirme Yöntemleri – Egzersizleri

Ses Güzelleştirme Yöntemleri – Egzersizleri” üzerine bir düşünce

  • 27 Mayıs 2016, 03:36
    Kalıcı bağlantı

    hocam son bir haftadir sesim cobirde sesim inceydi son bir haftada cok kotu bir sekilde degistik ne onerirsniz
    kotu konusurken zorlaniyorum bogazlarimda agriyor konustugum zamn arada bir yine agriyor konusmazken

    Cevapla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.