Günümüzün en önemli medya araçlarından birisi televizyondur. Şüphesiz daha gelişim dönemlerinde kendilerine rol model arayan çocuklar üzerinde ki etkileri de tartışılmayacak derecede önemlidir. Televizyon izlemek eğitici, öğretici ve eğlenceli olabilmektedir. Televizyon izleyerek sadece kötü davranışlar kazanılacağı varsayımı ise tartışmaya açık bir düşünce modelidir. Çünkü çocukların doğası ve algısı ile ilgili bilinmezlikler hala fazlasıyla kendini korumaktadır.

İşte bu ve benzeri sebepledir ki televizyon izlemenin çocuklar üzerinde ki etkileri de izlediği görsellere bağlı olarak değişmektedir. Genel olarak etkilerini sıralayacak olursak;

  • Davranışsal etkiler
  • Tüketici Bireyler Oluşturma
  • Cinsiyet Ayrımı Yapma
  • Anne-Baba Etkisi
  • Şiddet Eğilimleri
  • Düşünme ve Fikre Etki
  • Kültürel etki
  • Dile Etki

olarak sıralayabiliriz.

Halen tüm dünya üzerinde tartışma konusu halinde olan ve net bir sonuca varılmayan konu; günümüz televizyon yayınları aracılığı ile çocukların yalnızca şiddet eğilimli birikimler kazanabileceğidir. Bu konu hakkında hala net bir sonuç üretilememiştir. Çünkü çocuklarda bulunan algılama ile  alakalı da yine belirsizliklerle dolu bir ortam vardır.

Çocuklarda ki bu algılama yolları tam anlamı ile ortaya çıkarılmadığı sürece, televizyonun çocuklar üzeride ki etkilerini de açıklamak çok doğru bir sonuç olmayacaktır.

Televizyonun Çocuklar Üzerindeki Etkisi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.