İslamofobi kelime anlamı olarak ” islam dinine karşı olan korku ” tanımlanabilir. Özellikle geçtiğimiz son yıllar içerisinde ortaya çıkan ve islam dini adına, insanları, şehirleri ve karşı dine hakim dindarların hayatını hedef alan bazı terör örgütleri sayesinde çokça gündeme gelen bir tanımdır.

İslamofobi, temelinde islam dinine inanan insanlara karşı önyargılı olan bireyler tarafından benimsenmektedir. Bunun sonucu olarak da ayrımcılık, nefret, kin, ve müslümanlara karşı düşmanlık meydana gelmektedir.

İslamofobi aynı zamanda islamiyet hakkında konuşulmasını, tanımlanmasını ve öğrenilmesini zorlaştıran bir düşünce biçimidir. Bu sayede müslümanlara ve olmak isteyenlere korku verilmek amaçlanmıştır. Müslümanlara karşı yapılan ayrımcılık ve  düşmanlığın meşru görülmesi de islamofobi inanç sistemini geliştirmektedir.

İslamofobi temelleri 1991 yılında atılan ve 2001 ikiz kule saldırısı ile de temelleri daha sağlam bir nedene dayatılan bir düşünce modelidir. Ama daha da derine inecek olursak, İslamofobinin ilk görüldüğü yıllar İspanya’da Endülüs’ün İslam devletleri tarafından fethedilmesi olayını da kapsar.

İslamofobiyi tam olarak yaygınlaştıran ve inandırılmasını sağlayan olay 2001’de yaşanan ikiz kuleler olayıdır. Bu olay sonucu avrupalılar islamiyet dünyasına karşı kin, nefret ve düşmanlık besleme içerisine girmişlerdir.

İslamofobi Nedir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.